Hjemmesidens nye opbygning

Det er nu nogle år siden Erling Madsen opbyggede hjemmesiden for Sejs-Silkeborg, og den er blevet særdeles fyldig med en masse oplysninger og billeder.

Her er tale om  informationer   i enkel og klar form uden flimmer og andre smarte tiltag.  Nogen vil måske mene, at hjemmesiden i sig selv er et stykke lokalhistorie.   Og det gør ikke noget.

Det har imidlertid fra forskellige sider været foreslået, at vi forsøger at gøre oversigten over valgmulighederne nemmere med opdeling i flere undermenuer.   Det har vi søgt at imødekomme med det nye lay-out.   Indholdet er imidlertid det samme.   Der er ikke ændret ved det materiale, Erling Madsen i sin tid samlede sammen, men mere er kommet til hen ad vejen.

Som noget nyt har vi valgt at lade det gamle generalstabskort være gennemgående baggrund, og det er blevet muligt direkte fra kortet at klikke sig frem til billeder fra forskellige lokalitet.

Indtil videre er det bl.a. muligt på den måde at 'klikke' sig frem til fotos fra Sindbjerg,  Stoubjerg,  Kaspers hus,  Svejbæk station,  Bjørnholt,  Børge Asks forældres hus,  udsigt fra området ved Ålekroen og flere endnu.

Sæt markøren på et af de små farvede mærker.  Ved et klik åbnes billedet.