Sigurd og Magdalenes Bryllup

 

Sigurd og Magdalenes Bryllup Den 10. 09. 1886
  Til Brudeparret

Man taler om at være egen Lykkes Smed,
og
roser den, som flinkt paa Lykken lurer.
Jeg sletter Smeden og vil være med
at prise ham, som er sin   Lykkes Murer.

 Hvad er en Murer uden Murerske'?
men uden Murerske vel endnu mindre;
med »Ske« i højre, »ske« i venstre, se!
slet intet kan da Mureriet hindre.

 Du mured, Broder, alt i mange Aar.
men Bygningen blev luftig som Ballonen;
nu tænker jeg, du fanger bedre Kaar,
nu har du, hvad du mangled: Kompagnonen.

 Til dagligdags saa hvid, en Engel lig,
i Dag saa sort som nogen Prins af Birma,
du rækker Haand og drager ind til dig
den bedre Halvdel af det nye Firma.

 Den Kompagnon er mer end Penge værd,      
hun redded dig, (let har vi alle sandet;
thi som bekjendt, da var du meget nær
et Skridt, der førte ud af Fædrelandet.

 Til Vestens Lande stod din unge Hu
hun tog i Skjødet, holdt dig inden Landet.
Hav Tak, Malen! du hindred ham saagu
at vandre baade »i«og »over« Vandet.

 Det Tag i Frakke" var den første Sten
i Grunden - vil vi haabe  - til din Lykke.
Ved Hjælp af Kompagnonen og af Skeen
et trofast Slot ‑ ej Babelstaarn ‑ dit bygge

 Pas paa fra først ‑ det er en vigtig Sag -
at Grunden bli'r solid og ret i Watter.
Husk saa, at Rom blev ikke bygt en Dag,
og Lykken heller ej ‑‑‑ spørg Mutter, Fatter.

 Thi Elskovslykken først i Morgengry
d
et er en provisorisk Skilling bare.
Den ægte Lykke under Sol og Sky
den vokser dagevis, kun den kan vare.

 Med ønsket om, at I maa bygge godt
og naa en Gang at skue Fløjet, lue,
og bo som Ejere i Lykkens Slot,
højt leve Arkitekten og hans Frue

Ed. Egeberg.