Pressemeddelelse marts 2004.
   
Lokalhistorisk Forening for Sejs-Svejbæk, der nu er et år gammel, holdt i aftes d. 2. marts sin første ordinære generalforsamling i menighedssalen i Sejs kirke.  Der var mødt 37 af de nu 75 medlemmer.

Formanden Bente Rytter fortalte om det forgangne års arrangementer og om de planlagte kommende arrangementer.  Foreningen har haft god fremgang i medlemstal siden starten, og der udtryktes fra medlemmerne megen tilfredshed med de aktiviteter, som har været afholdt i det forgangne år.  Formanden fremhævede også foreningens hjemmeside, www.sejs-silkeborg.dk - som er meget omfattende - en sjældenhed blandt lokalforeninger.  Hun takkede Erling Madsen for hans store arbejde på dette område.

Derefter blev regnskabet fremlagt og godkendt. 

Bestyrelsen blev genvalgt med undtagelse af Erling Madsen, som ønskede at udtræde af helbredsmæssige årsager.  I stedet valgtes Rita Nielsen og som nyvalgt revisorsuppleant valgtes Bent Pedersen.

Bestyrelsen består herefter af Bente RytterHans Peter Bertelsen, Lisbeth Jørgensen, Rita Nielsen samt revisorerne Mona Bæk Laursen og Anni Nyfeldt og suppleanterne Kai Laursen og Bent Pedersen.  Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

Under kaffen efter generalforsamlingen fortalte Bent Pedersen levende og fornøjeligt om 'Holten' i Svejbæk og Laus Fisker og hans børn.


 

Pressemeddelelse.

 

Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening en realitet

 

Til den stiftende generalforsamling i Sejs-Svejbæk kirke d.13. januar var opmødt 20 interesserede, der efter en saglig og humørfyldt debat enedes om de nødvendige vedtægter og  stiftede foreningen.  Man vedtog et årligt kontingent på foreløbig 50,- kr.

 

Den nyvalgte bestyrelse blev sammensat som følger:

 

Formand Bente Rytter, Sejs,

Kasserer  Lisbet Jørgensen, Svejbæk,

Sekretær  Hans Peter Bertelsen, Svejbæk,

Bestyrelsesmedlem Erling Madsen,  Sejs,

Revisorer  Mona Bæk Laursen og Anni Nyfeldt

Revisorsuppleant Jørgen Kirkegaard

Bestyrelsessuppleant Kai Laursen

 

Foreningens formål bliver at indsamle, registrere og bevare materiale og data om hjemstedets historie og på forskellig måde gøre det tilgængeligt, herunder bl.a. at overtage og vedligeholde internetsiden www.sejs-silkeborg.dk, som Erling Madsen, Sejs,  dygtigt har opbygget. 

 

Det er også hensigten fremover at  holde forskellige relevante arrangementer, og man kan melde sig ind i foreningen ved at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

 

 

Pressemeddelelse slut

 

Venlig hilsen

 

Erik Rytter

Mødeleder - referent


Pressemeddelelse.

Historisk initiativ i Sejs.

 
I foråret 2000 oprettede Erling Madsen fra Sejs en internet hjemmeside for Sejs-Svejbæk.  Hans hensigt var at samle og formidle historisk og nutidigt materiale om egnen og dens folk, og ideen fik han fra bl. a. bøgerne om 'En Jydedrengs Saga' skrevet af Børge Ask og fra samtaler med lokale folk, som har kendskab til egnens historie.  Desuden fik han oplysninger og billeder bl.a. fra Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.
 
Hjemmesiden har nu udviklet sig meget og indeholder foruden historisk materiale med mange billeder og lydfiler  også forskellige servicefunktioner for lokalområdet, køb og slag, foreningsoversigt m.v., men det har vist sig vanskeligt at få lokale forretningsdrivende og foreninger til at lade sig repræsentere på siderne, selv om denne service har været tilbudt gratis.  F.eks. har hverken Rema 1000 eller Brugsen vist nogen interesse for denne lokale reklamemulighed.
 
Den historiske side af Erling Madsens projekt og arbejdet med at vedligeholde siderne er nu blevet så omfattende, at opgaven ikke i længden kan være en enkelt persons opgave, og derfor er det hensigten at oprette en lokalhistorisk forening for Sejs-Svejbæk, som fremover skal være drivkraften i arbejdet og hjælpe med til at betale de forholdsvis små udgifter til selve driften.  Derved kan man sikre, at Erling Madsens arbejde bevares og fortsættes til glæde for lokalsamfundet og de mange hundrede besøgende, som  kommer på hjemmesiden hver uge.  Alene i november måned har der været ca. 7000 besøgende.
 
I samarbejde med bl.a. Erik Rytter, som også bor i Sejs, bliver der i januar 2003 indkaldt til en stiftende generalforsamling for 'Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening'.  'Vi håber naturligvis på god tilslutning, så det gode projekt kan sikres og udbygges' udtaler de to initiativtagere.  Samtaler med andre lokale beboere om emnet viser, at dette ønske nok skal gå i opfyldelse.
 
Hjemmesiden har for øvrigt internetadressen http://www.sejs-silkeborg.dk og er et besøg værd.