Generalforsamling 6. marts 2007.
   
Referat

Referat generalforsamling 2007.


Der lyttes til formandens beretning

Halvdelen af foreningens medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, så stort set alle stole var i brug. Igen i år blev Ingemann Pedersen valgt som dirigent. Først fremlagde Bente Rytter formandsberetningen, der denne gang var lidt længere end vanligt, idet der blev gået mere i detaljer med årets møder i 2006. Beretningen er lagt ind på hjemmesiden. Derefter fremlagde Rita Nielsen regnskabet, der ligesom beretningen blev godkendt af forsamlingen. Bestyrelsens arbejdsplan fremgik af det udsendte nyhedsbrev, hvad angår første halvår 2007. I sidste halvår er der fastlagt et fællesmøde på Silkeborg Museum mandag den 4. november, men ellers må medlemmerne vente med tålmodighed på, at bestyrelsen udsender et brev. Man vil stadig bestræbe sig på at være i god tid og på at lægge møderne på forskellige ugedage.

Der var ikke indkommet forslag. Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på 75 kr. for enkeltmedlemmer og 125 kr. for ægtepar/samlevere. Ved valget blev alle genvalgt. Under eventuelt blev det foreslået, at bestyrelsen prøver at tage kontakt til repræsentanter for kløverbyerne, da man generelt mente, at ikke mindst Hårup og Linå udgør væsentlige dele af vort områdes historie.


Lissie Fahnøe fortæller

Generalforsamlingen var overstået på en halv time, og derefter tog Lissi Fahnøe over for at fortælle om familien Henriksen. Hun fortalte, at det første familiemedlem, der flyttede til Sejs, var Ejlert Klemp, der kom fra Sjælland og arbejdede for Drewsen på Papirfabrikken. Hans datter Anna blev gift med en mand, "der kom sejlende over søen", som man siger i familien. Det var Andreas Henriksen, der mange år senere på sin 90-års fødselsdag i en festpyntet lade på familiens ejendom for enden af det, der nu hedder Sortbærvej, kunne skue ud over en forsamling på 70-80 efterkommere. Andreas og Anna havde nemlig fået mange børn, som bosatte sig i nærheden, som Anna ønskede det. Fortællingen indeholdt mange detaljer om familien og Lissis opvækst i Sejs. Vi håber, at vi kan få lov til at lægge foredraget ind på hjemmesiden, så endnu flere kan få fornøjelse af det.

Efter kaffen blev der vist billeder på skærmen. Der var især tale om to yndede motiver på forskellige postkort, nemlig udsigten til Himmelbjerget og billeder af Kirsebærgården i Svejbæk. Der var også et sjældent billede af et hus på heden, som ikke havde noget med Hans Kasper at gøre! Der var ingen konkrete bud på, hvor dette hus kan have ligget. Til sidst fortalte Bente Rytter om en familietragedie på Sejs Hede midt i 1800-tallet.