Generalforsamling 11. januar 2011.
Formandsberetning Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening 2011.01.11

For ottende gang har jeg forfattet formandsberetningen i SSLF.   Det begynder så småt at blive lidt trivielt.   Men der er ingen vej udenom. Forsamlingen må igen lægge øre til en gennemgang af det forgangne års aktiviteter i foreningen.

I forbindelse med generalforsamlingen den 19. januar fortalte vores kasserer Rita Nielsen den spændende historie om Georg Krüger, præstesønnen fra Gødvad, der via spændende arbejde som gartner i indland og udland i sit otium vendte tilbage til fødeegnen for at lære konerne på heden at lave smukke haver.  Vi, der hørte Ritas fortælling og så de mange fotografier fra haven eller rettere haverne, som Krüger anlagde, forbavsedes over hans entusiasme og måtte erkende, at dette var mere end vi havde forestillet os.  Det var en historie,  der burde komme til andres kundskab – så derfor blev Rita bedt om at redigere sit foredrag, så det kunne bringes i Syn for sogn 2010.

Den 25. februar havde vi besøg af tidligere skoleinspektør Knud Schødt fra Sejs skole og Teddy Mosegaard, der har været lærer på skolen i omkring 40 år.   Anledningen var, at skolen på Tyttebærvej fyldte 50 år i 2009. Teddy fortalte levende om sin skoletid og havde medbragt nogle af de mange bind, han har lavet med udklip fra Midtjyllands Avis om Sejs og Svejbæk.   Et fantastisk flot arbejde, som vakte begejstring og gjorde, at kaffepausen måtte forlænges, fordi mange gerne ville kigge i mapperne. Og mindes forgangne tider.   Schødt fortalte derefter om skolens udvikling i de 50 år.   På grund af den lange kaffepause var vi nået så langt hen på aftenen, at vi kun fik halvdelen af hans foredrag.

Den 24.   april skinnede solen fra en skyfri himmel.   Når man arrangerer ture i det fri, er vejret altid en blind makker, men denne dag kunne ikke være mere velegnet til en lang vandretur med fortællepauser undervejs.   Omkring 80 mennesker var mødt op til starten på Ludvigslyst.   Et praktisk sted at mødes på grund af parkeringsforholdene og bussens endestation,  men også et sted med en sørgelig baggrund al den stund, at det er et sted under forfald og afvikling. Vores kompetente og velforberedte guide Jens Chr. Strunge Jensen lagde da heller ikke skjul på sin mening om nedlæggelsen af stedet, som han kunne fortælle os havde en næsten 200 år lang historie bag sig.   På dette tidspunkt vidste vi endnu ikke, at dette blot var en forsmag på den massakre, som senere i 2010 skulle blive Silkeborg kommunes kulturelle samlingssteder til del.

En del har nok ventet på det nyhedsbrev, vi hidtil hvert år har sendt ud i august eller september, men det kom ikke. Det skyldtes først og fremmest, at formanden, der plejer at forfatte nyhedsbrevene, var kørt træt efter et meget hektisk år, og da hun endelig fik taget sig sammen, var det ikke muligt at få alle de elementer, der er i tilrettelægning af et arrangement til at falde sammen på den samme dato. Så det blev kun til deltagelse i det faste arrangement, som vi deltager i hvert år på Silkeborg Museum, og som ALTID finder sted den første mandag i november. Der var fuldt hus, men ikke mange fra SSLF. Formanden, der aldrig har lagt skjul på sin begejstring for billeder, havde lavet en lille fremvisning af nogle af foreningens billeder: På tur med Hjejlen fra Brassø til Borresø. Det affødte sjovt nok nogle nye oplysninger om i aftens emne Rytterholt.

Vi har udsendt Syn for sogn til alle medlemmer.   På grund af føret har flere end sædvanligt fået det med posten.   Læg mærke til, at både forside og bagside er billeder herfra.   Vi har deltaget i møder på Lokalhistorisk Arkiv med de andre lokalhistoriske foreninger.   Rita medlem af redaktionsgruppen.

Bente Rytter
formand