Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening  2003-2013

Formandens beretning til generalforsamlingen januar 2013

Den 13. januar 2003 mødtes 20 beboere i menighedslokalet i Sejs-Svejbæk kirke i den hensigt at danne en lokalhistorisk forening, der dels havde som formål at vedligeholde den hjemmeside, som Erling Madsen gennem en årrække havde skabt med historier fra området, og dels havde som formål at indsamle, bevare og formidle yderligere lokalhistorisk materiale.

Det vil sige, at foreningen nu kan fejre sit 10-års jubilæum. Som det sig hør og bør blev der vedtaget et sæt vedtægter. Der blev valgt en bestyrelse, der konstituerede sig med formand, kasserer, og to menige bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Til at påse at alt gik efter bogen blev der valgt to revisorer og en revisorsuppleant. Alle årene har der været en kontinuitet i bestyrelsen, da formanden, suppleanten og den ene revisor (Bente Rytter, Kai Laursen og Mona Bæk Laursen) har været med i alle årene.

Der har aldrig været problemer med at finde afløsere, når der har været behov for det, og samarbejdet, som i mange foreninger i perioder kan være ret opslidende, har hos os altid fungeret perfekt. I bestyrelsen har vi i årenes løb sagt farvel til Lisbet Jørgensen, HP Bertelsen og Ida Beck og hen ad vejen goddag til de nuværende bestyrelsesmedlemmer Rita Nielsen, Jørgen Sørensen og Kristian Trampedach. Vores revisor Anni Nyfeldt flyttede fra byen og blev erstattet af Conny Moeslund. Revisorsuppleant Bent Pedersen har aldrig været i aktion, men trofast ladet sig genvælge. Erik Rytter har været webmaster på hjemmesiden. Det vil sige, at han er den, der har sørget for, at det, som andre har leveret, er blevet tilgængeligt for alle, der har en interesse for vort område.

Vi har valgt at have 4-6 udadvendte arrangementer om året for vore medlemmer. En broget skare har fortalt om Sejs og Svejbæk fra Nordskoven i vest til Kalsholt i øst og fra søbredderne i syd til Bjørnholt i nord. Men vi har også haft stor aktivitet på de indre linjer, som har givet stort kendskab til udviklingen i Sejs og Svejbæk i den periode, hvor heden har været beboet. Vi har efter bedste evne prøvet at besvare de spørgsmål, som vi har fået stillet om lokalhistorien. Ikke bare for at være venlige, men også fordi der ofte åbnes for nye aspekter. I den forbindelse bør også nævnes samarbejdet med Silkeborg Lokalarkiv om blandt andet ”Syn for sogn”, og Jens-Christian Strunge Jensens omfattende arbejde med især Svejbæks historie, som han har beskrevet i sine to bøger.

Vi har efterhånden megen viden om områdets fra bosættelsen begynder sidst i 1830'erne til omkring 1950. Det kniber mere med den nyere historie. Her fik vi dog et spændende indblik i den nyere bosættelse, som Ellegårds Møbelfabrik (bygningerne, som Mascot har til huse i) betød fra sidst i 1950,erne, da Jørgen Sørensen havde fået Erik Ellegaard til at fortælle om fabrikkens historie i Aarhus og Sejs. Som det blev nævnt, fik møbelfabrikken (næsten) samme betydning for Sejs, som Papirfabrikken havde for Silkeborg. Henrik Feldings foredrag om den 100 år gamle Villa Højen i Svejbæk og dens oprindelige tilknytning til Ludvigslyst førte os også helt frem til i dag.

Vi havde også besøg af arkivleder Lis Thavlov den 29. februar. Et fyldigt referat kan læses under titlen: Foredrag til zumbarytmer.   Referatet er skrevet til optagelse i "Foreningsnyt". Derfor er det tospaltet.

Bente Rytter


28.1.2013