Formandsberetning Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening 2010

Ligesom sidste år begynder vi det nye år med at holde generalforsamling. I dag skal vi så bagefter høre og lære noget om en af de personligheder, der har levet og virket i vores område, og som man stadig kender navnet på, da han har fået en vej opkaldt efter sig.

Vores generalforsamlingsforedrag sidste år i januar handlede ikke om en enkelt person, men om et sted, der har betydet meget for mange mennesker, men som ikke kunne få lov at eksistere i vores såkaldte globale verden, nemlig Ludvigslyst. Vi havde fået den historiker, der kender mest til Ludvigslyst til at fortælle om Ludvigslysts udvikling og afvikling, nemlig museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen fra Silkeborg Museum. Nu afventer vi så spændt, hvornår Svejbæk vil blive oversvømmet af rige russere og arabere, der kommer for at nyde udsigten til Himmelbjerget fra det varme udendørs boblebad, mens den lokale befolkning med nysgerrige blikke op mod kurhotellet vil færdes på den fint anlagte sti langs bugten.

I marts afholdt vi igen et arrangement her i kirken. Igen havde vi hentet en foredragsholder uden for vore egne rækker. Tidligere arkivleder Hanne Arent fortalte om, hvor silkeborgenserne tidligere gik hen, når de gik ud. I foredraget lagde Hanne Arent specielt vægt på at fortælle om udflugtsstederne rundt om søerne, her blandt andet Ludvigslyst, Ny og Gammel Hattenæs og Nåege og Savværket. Alle steder, som bortset fra Ny Hattenæs, er ikke-eksisterende. Nu venter vi spændt på, hvad der i de kommende år vil ske med Hattenæs, som i efteråret blev solgt til den eneste, der gav et bud.

Efteråret bød på to arrangementer – det årlige møde på Silkeborg Museum. Her var det ikke mindst interessant at høre tidligere nævnte Keld Dalsgaard fortælle om et fænomen, der engang var meget udbredt, men som nu er forsvundet – pensionaterne, hvor fortrinsvis ugifte unge mænd og kvinder kunne bo og spise. Og hvor man også kunne hente sin varme mad, hvis man boede et andet sted.

Selv havde jeg et lille indlæg, hvor jeg luftede en af mine kæpheste – vigtigheden af at inddrage lokalhistorien, når man navngiver nye veje i kommunerne. Vi har i vort område veje navngivet efter 5 personer ligesom vi har nogle veje, der henviser til geografien. Selv bor jeg på Sindbjerg Mosevej, hvad jeg synes er et rigtig godt navn set med historiske øjne, for her har bønderne fra Hårup gravet deres tørv i Sindbjerg Mose på hver deres tørvelod. Lise Bjørnholt Christensen beskriver i sine erindringer, hvordan karlene og pigerne nød at komme sammen ned på heden. Der kunne nævnes andre navne, der skaber erindringer, så længe folk husker, og derefter fortæller historie.

Dette fulgte vi op på kort tid efter, da Lene de Hemmer Hansen ved vort sidste arrangement fortalte om Edv. Egeberg og læste op af hans produktion. Jeg har lagt et referat på vores hjemmeside.

Hjemmesiden er løbende opdateret, og i Syn for sogn, som også i 2009 er uddelt til vore medlemmer, nåede formanden at få skrevet en artikel om en beboer fra heden, som også engang burde få en vej opkaldt efter sig – f.eks. i det område, hvor Leif og Lorents lå, hvis campingpladsen da ikke er det næste, der skal nedlægges.

Rita og jeg har deltaget i de to faste møder i marts og september på Lokalhistorisk Arkiv for de lokalhistoriske foreninger i den tidligere Silkeborg kommune. Her hører vi om nye tiltag og kan blive inspireret af, hvad der sker i de andre foreninger.

Bente Rytter
formand


6.2.2010