Sejs-Svejbæk Lokalhistorisk Forening

14. april 2016

NYT BANKKONTONUMMER I SPAREKASSEN KRONJYLLAND

Kontonummer: 6190-0010833663

Vi har opsagt vores aftale med Danske Bank.

Indbetaling af kontingent for 2016 bedes venligst, fra og med 14. april 2016, overført til ovennævnte bankkontonr. i Sparekassen Kronjylland.

Ved indmeldelse i Lokalhistorisk Forening bedes du/I henvende jer til ét af bestyrelsesmedlemmerne: Kai Laursen (21441370) – Rita Nielsen (24846032) – Keld Melgaard (40626759) – Bent Pedersen (20151944) – Erna Kajhøj (86841065)

Kontingent: 75 kr. for enkelt personer - 125 kr. for en husstand.
16.4.2016