Foreningens oprindelse

Omkring 1990 flyttede  Erling Madsen  med sin kone Tove til Sejs, og i 1997 flyttede de til Sindbjerg Mosevej, hvor Erling fik mere tid til fritidssysler, og han begyndte at indsamle oplysninger om lokalhistorien i Sejs-Svejbæk og oprettede hjemmesiden www.sejs-silkeborg.dk, som han i nogle år drev alene og for egen regning.

Arbejdet blev efterhånden meget omfattende med mange interview og mange billeder, og Erling fandt behov for, at andre også deltog i arbejdet og udgifterne. Han diskuterede det med et par af sine naboer, som foreslog at oprette en lokalhistorisk forening til at videreføre arbejdet.

De indkaldte derfor til en stiftende generalforsamling d.13. januar 2003, hvor foreningen blev stiftet, og den har siden vokset sig stor og stærk med mange aktiviteter. Erling overdrog sin hjemmeside til den nye forening, men selv om han siden er fraflyttet området, assisterer han fortsat 'fra sidelinien' med hjemmesiden, der nu har fået et lidt ændret udseende, men fortsat indeholder alt det materiale, som Erling og senere foreningen har indsamlet og fortsat indsamler.

Foreningens første formand blev  Bente Rytter,  og hun har formået sammen med sin bestyrelse og med en stor arbejdsindsats at fortsætte indsamlingen af lokalhistoriske data og publicere artikler, som har givet foreningen berettigelse og øget opmærksomhed.

På denne hjemmeside findes adskillige gode og interessante artikler og interviews, som dels kan læses dels kan høres, og indsamlingen fortsætter. Enhver, som måtte have gamle fotos, breve, skøder eller andet materiale til belysning af områdets historie, opfordres til at kontakte foreningen og medvirke til, at lokalområdets historie fastholdes og formidles.

Der er også brug for artikler til hjemmesiden og det årlige hefte 'Syn for Sogn', som udgives af Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med de lokalhistoriske foreninger og enkeltpersoner på Silkeborgegnen.