Valdemar Sørensen

Valdemar Sørensen

Websiden har af Christen Sørensen, søn af Valdemar Sørensen, Sejs, fået denne optagelse af et interwiev med Valdemar Sørensen, det blev lavet i 1968.   En kopi af båndet forefindes på CD på Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.

Interwievet blev lavet i forbindelse med at real B fra Skagen, var på lejerskole i Sejs. De besøgte Valdemar Sørensen  for at høre om fiskeri i en ferskvandssø. Valdemar Sørensen fortæller detaljeret om fiskeriet. Båndoptagelsens  1.del er foretaget udendørs  hos Valdemar Sørensen på Julsøvej 1.

I  2. del fortæller Valdemar Sørensen historier fra området. Denne del er optaget  indendørs under et besøg,  hvor skoleklassen real B havde inviteret Valdemar og en af sønnerne til kaffe.

Lydoptagelse 1 er i mp3 format og den er  46 minutter lang, og på  5,434 Mb,  den kan som fil fra Websiden 
Det tager lang tid !
   hent filen

Lydoptagelse 2 er i mp3 format og den er 33 minutter lang, og 3,922 Mb, den kan ligeledes hentes fra websiden 
Det tager lang tid !    hent filen