Georg Krüger og Taterhytten
   

Foredrag af Ulrik Krarup Andreasen

Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om Taterhytten

Georg Krüger

Det var Danmarks første vandrehjem, ideen havde han fået i Tyskland. Han holdt meget af ungdom og natur.

Krüger var uddannet gartner, han arbejdede flere år i udlandet, blandt andet som hofgartner for den tyske Kejser Wilhelm. I en del år drev han gartneri i København. Men i 1918 så Krüger i en annonce at Gammel Kjestens hus i Svejbæk var til salg. Krüger købte huset med dertil hørende 4 tdr. land, han var da 63 år.

Krüger ville nu bevise, at der på hedejord kunne lade sig gøre at få en smuk have - uden gødning. De to første somre var tørre, og alt gik ud for ham, men tredie gang lykkes det. Krüger anlagde en rosenhave, en husmandshave og en have for børn. I haveanlægget var der grotter, græsbænke og stenbænke, samt pergola overvokset med slyngplanter. Krüger plantede noget robust, og det lever videre den dag i dag,

I 1926 begyndte Kryger at tage imod vandrere i et hønsehus, og i 1927 blev der lavet 12 primitive lynghytter. De lå overfor hinanden og mindede om en negerlandsby. Hytterne havde teltfacon, og var bygget af spær og tættet med lyng. I hver hytte var der to køjer med halm. Det kostede ikke noget at overnatte, men Krüger så gerne at gæsterne gjorde lidt nytte i haven til gengæld. Siden blev der bygget barakker til spisesal og til endnu flere køjer.

I beboelseshuset indrettede han en mindestue med møbler fra Skjoldborgs tid på Dynæs, og senere fik han overflyttet et hus (Museumshuset) fra Emborg. Det var bygget af munkesten, som stammede fra Øm Kloster, nedbrudt i året 1561. Krüger anskaffede sig også nogle dyr og fugle, så det også blev en lille zoologisk have. Desuden var der mindestene for kendte forfattere. Alt i alt tiltrak det i tusindvis af mennesker. Krüger begyndt at opkræve entre' - ti øre for voksne og fem øre for børn.

Museumshuset

Mindesten i haven:
Jeppe Aakjærs med indskriften "Jeg er havren osv.".

Carit Etlars.

Skjoldborgs med indskriften "Med de 100.000 haver, smykket skal du stå mit land"

Blichers med indskrift "Længe har jeg savnet o broderlil din sang (Lærken)" på samme sten står også "Skab hygge, hygge skaber glæde" og teksten "Haven anlagdes 1920-24 G.K".

På Krügers 80 års fødselsdag i 1935, fik han selv en mindesten og takkede bevæget for den på stenen står: " Her virkede den gamle Urtegaardsmand fra 1918-1935. Blomsterne og Vandrefuglenes Ven. Rejst af Havens Venner.

Den store mindesten rejstes i 1942 (efter Krügers død). I den anledning holdt Thomas Olsen Løkke tale og Nis Petersen Laven læste egne digte. Teksten på denne sten er:

Taterhytten
Danmarks første vandrehjem
rejstes her af
G.Krüger
1926-1927
rejst  1942

G.Krüger blev æresmedlem af Det jydske Haveselskab. I haven hang en sparebøsse, hvori man kunne putte en 25 øre til præmiering af haver. Krüger fulgte beløbet op, så der blev en obligation på 100 kr. som han gav Det jydske Haveselskab. Renterne skulle bruges til en vandrepokal i sølv.

Taterhytten blev godt besøgt:

I 1928 var alle hytter optaget i Pinsen.
I 1929 var der 24 elever og lærere fra Pilemarkskolen på Samsø.
I 1930 var der i Pinsen 550 besøgende.
I 1934 kom der 159 vandrefugle.
1936 - 37 var der 2000.

Det liv og røre, som Krüger skabte i Taterhytten kom også lokalbefolkningen til gode, og ikke mindst den smukke have, hvorfra Krüger gavmildt uddelte stiklinger. Selv Falck i Silkeborg havde glæde af Krügers have, idet de måtte indfange Krügers aber, der var stukket af hjemmefra.

I 1934 opførtes friluftsspillet "Taterne på den jydske hede" skrevet af en forstassistent. Spillet sluttede med at de optrædende forlod skuepladsen med sang og i fakkelskær.

Området med taterhytten brændte i 1941

Billeder fra Taterhytten

Billeder indsamlet af Elisabet Jørgensen, Svejbæk

Læs G.Nørgaard Jepsen artikel om Taterhytten