Bente Rytter:  Træskofabrikkens personale ca. 1944-46.

Dette billede blev vist på Lokalhistorisk Forenings møde den 30. november 2004. Siden har en række af foreningens medlemmer arbejdet med at finde navnene på personalet.

Det er lykkedes at identificere 43 af de 45 personer. Udover navnene har vi også fået personlige oplysninger om de pågældende. Disse oplysninger bekræfter til fulde Træskofabrikkens betydning for Sejs og Svejbæk. De mennesker, vi ser på billedet er fædre og sønner, onkler og nevøer, svigerfædre og svigersønner, nogle er efterkommere af områdets første beboere fra 1800-tallet, andre er tilflyttere, enkelte er kommet cyklende på arbejde fra Silkeborg. I dag bor mange af deres efterkommere stadig i Sejs og Svejbæk, børn, børnebørn, oldebørn og sågar tipoldebørn.

På billedet ovenover, der viser Svejbæk 1925 med stationen, fotograferet fra Lynggårdens mark, ses nogle af de mange huse, som træskoarbejderne byggede, og nogle af de huse, der fulgte med, når stedet blev udbygget med servicefunktioner i form af butikker. Håndværkere og andre, der fik arbejde her på grund af fabrikkens tilstedeværelse var også med til at udbygge området.


Arbejdere fra Træskofabrikken holder middagspause uden for Chr. Jensens hus.
Chr. Jensen, Ejnar Jensen, Bernhard Carlsen, A.P. Sørensen, Svend Jensen og
Chr. Jensens husbestyrerinde Marianne. Ca. 1925.

Træskofabrikken fik også politisk betydning i Sejs-Svejbæk. I 1919 blev det vedtaget på generalforsamlingen i Linå-Resenbro socialdemokratiske forening at dele foreningen op, således at der blev en selvstændig forening i Sejs. Foreningen var vokset fra 27 til 72 medlemmer i 1916. De 34 medlemmer var fra Sejs.

Ser vi på oversigten over formænd i foreningens første 30 år genkender vi mange af navnene på mændene på det første billede i denne lille beretning. Et par af arbejderne på billedet nåede også langt i fagforeningsmæssig henseende. Kaj Christensen – Bette-Kaj – blev formand for Tekstilarbejdernes Forbund i Silkeborg, og Anders Fisker blev formand for Træindustriarbejdernes Fagforening samt formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Silkeborg. Han var en af de få arbejdere, der ikke bosatte sig i Sejs eller Svejbæk, men som hver dag gik eller cyklede til Træskofabrikken fra Silkeborg.

Selv hesten, som Ejvind Magnussen holder, kan vi følge. Den blev købt af Jørgen Bæk, der også er med på billedet. Han byggede det hus, der i dag hedder Børnehaven Tyttebærhuset – Tyttebærvej 2. Senere købte han en ejendom på Borgdalsvej. Her havde han brug for hesten. Ejendommen blev siden hen solgt til direktøren for Niels Larsens Fabrikker, for industrien døde ikke ud i Svejbæk med træskoene. Nu skulle der laves gymnastikredskaber og skolemøbler. Og træskofabrikken kunne stadig bruges.

Ejvind Magnussen var i øvrigt barnebarn af den legendariske svenske skovarbejder Carl Magnusson, Kalle Svensker, som boede i Carlsminde på Julsøvej i Sejs med sin store familie. Huset eksisterer endnu på kanten af Havmosen, og familien lever stadig i Sejs.

Svend Jensen Korporal, der optræder på billedet med sin fader Chresten Jensen Korporal, (var det ham, der var korporalen?), var en dygtig musiker, der både spillede i kvartet med blandt andre Edvard Egeberg og i Silkeborg Byorkester under Johannes Jensen. Tre af brødrene Henriksen møder vi også her. En pæn del af Sejs er bygget på familien Henriksens jord. Deres far sejlede i mange år som bådfører på den gamle "Mågen". Sådan kunne man blive ved, men lad os blot konstatere, at i dag har Sejs og Svejbæk udviklet sig i en anden retning, og denne udvikling stopper næppe nu.

 


Mellem vejen og banen. Træskofabrikken i dens velmagtsdage.

Men det sætter blot i relief, hvor vigtigt det er, ikke blot at bevare billeder og fortællinger, men også bygninger, der som Træskofabrikken kan være med til at fastholde områdets rødder også for de mange, der flytter hertil, og hvis børn vil betragte Sejs og Svejbæk som deres fædrene jord i en tid, hvor man nemt kan blive rodløs.

Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening

Bente Rytter