Anna Sørensen - kommentarer

Kommentar og tilføjelser fra andre:

Hans Bertelsen født den 12. juli 1885 i Hårup, Linå Sogn og  døde den 16. marts 1938.

Gården Bjørnholt var i slægtens eje indtil den i midt i 80'erne blev solgt til staten. Efter Anton Bertelsen overtog sønnen Kresten og derefter Kresten søn Anton, der ejede Bjørnholt indtil staten overtog den.

I Grete Barber's bog "Det drejer sig om: Sejs, Hattenæs og Silkeborg"  siderne 19-23 omtales Anna og Sørine og de andre søskende.

Erling Madsen


Endnu en kommentar til Anna Sørensens beretning om livet på Bjørnholt.

Anna Sørensen skriver, at Hans Sørensen Bjørnholt er født i 1775.   Han er dog født i 1766 og bliver døbt i Linå kirke den 15. februar året efter.   Han er søn af Søren Johansen og Mette Andersdatter.   I 1793 bliver han gift med den jævnaldrende Ane Kirstine Pedersdatter.   I folketællingen 1801 står han som husmand med jord.   Han og Ane Kirstine har da fået to børn, nemlig datteren, der også hedder Ane Kirstine og sønnen Peder, som vi hører meget om i Annas beretning.   Børnene er opkaldt efter deres mors forældre, som begge er døde.   Senere følger sønnerne Søren, Bertel, Anders og Jens samt datteren Mette.

Bertel overtager gården.   Peder har som beskrevet giftet sig med Grethe Skomagers i Hårup, og de får faktisk 8 børn.  De andre sønner bosætter sig som træskomænd på Sejs hede.   Ved folketællingen i 1834 sidder de dog alle på Bjørnholt hos deres bror og laver træsko.   Deres far er død i 1825 næsten 60 år gammel og moderen året før i 1833.   Peders yngre brødre (bortset fra Anders, der er barnløs) får også mange børn, så Hans og Ane Kirstine får i hvert fald 26 børnebørn, der så vidt det kan skønnes alle når voksenalder, så slægten er stor.   Faktisk er der en del af medlemmerne i SSLF, der kan tælle de to blandt deres forfædre.

Bente Rytter, 2006