Aktiviteter Efterår 2009

Nyhedsbrev oktober 2009

Foreningen har udadtil ligget lidt stille, siden forårssæsonen sluttede. Vi nåede blandt andet ikke at komme med i den lokalhistoriske arrangementsfolder, hvad enkelte medlemmer har bemærket. På de indre linjer har der dog været nogen aktivitet, om end ikke så meget som ønsket. Somme tider kommer der uventede begivenheder, som påkalder sig mere opmærksomhed.

Vi har dog to arrangementer for medlemmerne i efteråret. Det første er traditionen tro

Sognehistorier fra Silkeborg mandag den 2. november kl. 19.30 på Silkeborg Museum
Her vil de lokalhistoriske foreninger byde ind med historier fra lokalområderne. Hvis der bliver tid, skal vi høre noget om pensionatliv i Silkeborg. Gratis adgang for vore medlemmer, men husk penge til kaffen.

Allerede ugen efter har vi selv et arrangement:
Edvard Egebergs liv og forfatterskab mandag den 9. november kl. 19 i Sejs-Svejbæk kirke
Vi kender alle Edv. Egebergs Vej i Svejbæk, men hvem var manden, der gav vejen navn? Det vil Lene de Hemmer Hansen, hvis morfar var bror til Edvard Egeberg, fortælle os. Når vi forlader kirken efter foredraget, vil vi også have fået kendskab til hans omfattende forfatterskab, og måske endda have fået lyst til at læse mere. Hvis tiden tillader det, vil Lene også fortælle om morfaderen Sigurd Egeberg, som blandt andet har sat sit præg på mange af Svejbæks huse. Lene kan spille klaver, så man må gerne medbringe sangstemmen denne aften. Kaffen koster stadig 10 kr., og vi vil støtte Sejs’ nye bager og servere kage fra hans bageri.
Fri entré.

Forårets arrangementer vil snart være på plads. Vi vil holde to møder. Det ene bliver en temaaften om Sejs skole gennem tiderne. Her får vi kvalificeret hjælp udefra, men har du en god historie fra din skoletid i Sejs, er du velkommen til at delagtiggøre forsamlingen i den. I april arrangerer vi i samarbejde med Silkeborg Museum en rundtur i Svejbæk. Omkring 1. december sender vi et nyhedsbrev med nærmere angivelse af tidspunkter og steder.

Syn for sogn 2009
Vi vil også i år udsende Syn for sogn til vore medlemmer sammen med vores forårsprogram.

Nekrolog
Vores flittige æresmedlem, Lisbet (Elisabet de Hemmer Jørgensen), er ikke mere. Lisbet nåede at fejre sin 90 års fødselsdag i februar, men døde i sommer og blev bisat fra Linå kirke. På vores hjemmeside er der en nekrolog over Lisbet, som blandt meget andet var medstifter af SSLF.  Læs den her

Venlig hilsen
bestyrelsen

Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening/SSLF
Sindbjerg Mosevej 26
Sejs
8600 Silkeborg
Tlf. 86 84 61 71
E-mail: lokalhistorie@sejs-silkeborg.dk

Opdateret den 6.2.2010