Generalforsamlingen 2008 - referatet
   
Referat af generalforsamling og fødselsdagsmøde 15. januar 2008

Ingemann Petersen blev valgt som dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Derefter lyttede man til formandens beretning   (se denne),  som blev godkendt. Kassereren gennemgik regnskabet, som også blev godkendt af forsamlingen. Formanden kunne derefter fortælle, at fem af årets arrangementer er på plads, idet der dog er sket den tilføjelse til næste møde den 26. februar, at Henning Davidsen vil vise sin samling af Himmelbjergsouvenirs og fortælle om dem. Der blev efterlyst forslag fra medlemmerne til et sjette møde (se under eventuelt).

Der var ikke kommet forslag ind, og dirigenten kunne kun bemærke, at kontingentet fortsætter uændret i 2008, da girokort allerede er sendt ud. På valg var to bestyrelsesmedlemmer og en revisor, som alle modtog genvalg. Det samme gjaldt de to suppleanter, som nævnt i indkaldelsen.

Hans Fahroe
Hans Farø Clausen:  Lad os holde møde på Ludvigslyst

Under eventuelt fremlagde Hans Farø Clausen et velargumenteret forslag om, at det sjette møde skulle foregå på Ludvigslyst, som byrådet nu vil fjerne til fordel for et moderne kurhotel. Som der blandt andet blev sagt, er Ludvigslyst det eneste sted, hvor der stadig er udsigt til Himmelbjerget, hvad både turister og lokalbefolkningen sætter pris på. Ludvigslyst har også stor historisk betydning, hvilket er rigt dokumenteret i billeder og postkort. Der har været flere forslag til placering af et kurhotel, som har en mere relevant beliggenhed. Formanden lovede, at der vil blive arbejdet med forslaget.


Ellen Schou og Mona Bæk Laursen havde bagt fødselsdagslagkager. Fem var der, og der blev rystet lidt på hovedet, da de blev kørt ind. Det var vist for meget! Men det var meget, meget lidt, der blev kørt ud igen, efter at kaffen var drukket.

Aftenen sluttede med, at der blev vist en billedkavalkade og fortalt om foreningens første fem år.


Ingemann kunne konstatere, at den formelle del tog 1 time.