Generalforsamling og jubilæum 2008


Den stiftende generalforsamling i Sejs kirke 13. januar 2003.   Nu fylder vi mere...

Kære medlemmer.
Den 13. januar 2008 fylder foreningen 5 år. Det har vi bestemt os til at fejre. Da det er medlemmerne, der er foreningen, er det medlemmerne, der skal have en fødselsdagsgave. Det bliver så det eksemplar af "Syn for sogn 2007", som er udsendt med post sammen med dette nyhedsbrev.
Lokalhistorisk Arkiv vil lave en pjece med lokalhistoriske møder i 2008. For at komme med i pjecen, har vi måttet ændre på vores sædvanlige procedure, og da kirken har stillet sig velvilligt, har vi allerede nu kunnet tilrettelægge tre møder.

5 år med lokalhistorien
Tirsdag den 15. januar kl. 19.00 i Sejs-Svejbæk Kirke
Den 13. januar 2008 er det 5 år siden Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening afholdt stiftende generalforsamling. Denne aften vil vi så gennemføre vores sjette generalforsamling. Se indkaldelse på bagsiden.
Efter pausen vil vi lave en kavalkade over nogle af de arrangementer, vi har haft i de forløbne år. Der vil blive lejlighed til at se billeder og høre historier fra området. Foreningen er vært ved en kop kaffe eller te, og der serveres naturligvis fødselsdagslagkage til.

Et samfund i stadig forandring 2
Tirsdag den 26. februar kl. 19.00 i Sejs-Svejbæk Kirke
Denne aften vil vi fortsætte forevisningsrækken fra efteråret 2007 og vise billeder og fortælle historier, der især koncentrerer sig om den østlige del af Sejs med blandt andet skole, forsamlingshus og missionshus.
Langt op i tiden var de fleste beboere på heden husmandsfamilier, der dyrkede den karrige jord, og efter pausen vil vi vise filmen "Når man løfter i flok", som husmandsbevægelsen fik optaget i Linå sogn. Filmen giver et indblik i livet på landet, lige inden de store forandringer i 1950'erne begynder.

Tatere, tyve, skidtfolk og kommunister
Onsdag den 8. oktober kl. 19.00 i Sejs-Svejbæk Kirke
Som beboer i Sejs-Svejbæk bliver man ofte konfronteret med et af disse to udsagn: "Sejs - det er jo der, de rige bor" eller også: "Var der ikke noget med, at det blev kaldt Tyve-Sejs, og at banken ikke ville låne penge ud til folk, der boede på heden?" Det første udsagn vil vi ikke tage stilling til i foreningen, men i stedet kunne det lokalhistorisk være interessant at se nærmere på det sidste udsagn. Hvornår og hvorfor har området fået dette ry? En del oplysninger vil kunne findes i de skrevne kilder, men vi efterlyser som sædvanlig også de gode historier, og har man billeder i skuffen eller albummet, vil vi gerne vise dem.