Egebergs forfatterskab - foredrag 9. november 2009

Edvard de Hemmer Egeberg.

Mandag den 9. november havde vi i foreningen besøg af Lene de Hemmer Hansen, der fortalte levende og engageret om sin bedstefars bror, forfatteren og journalisten Edvard Egeberg, som har givet navn til en af vore veje i Svejbæk.

Lene begyndte med at forklare, hvor familiens mellemnavn de Hemmer stammer fra. I 1500-tallet indvandrede familien de Hemmer til Danmark fra Nederlandene, men de var højst sandsynligt huguenotter, der var flygtet fra religionsforfølgelser i Frankrig. Familien bosatte sig i Aalborg, hvor de i tre generationer var borgmestre og driftige købmænd.

Senere er det gået lidt tilbage, som Lene sagde med et smil, og da Edvard Egeberg, der var født i Linå som søn af enelærer og organist Niels Egeberg og hans hustru Louise de Hemmer, skulle have en uddannelse, blev han sendt til Jelling Seminarium, hvor han blev lærer i en alder af 20 år.

Efter forskellige lærerstillinger rundt omkring i Jylland blev han lærer i Silkeborg. Ifølge Lene er det karakteristisk for de Hemmer-familien, at der er mange, der er født med et kunstnerisk gen . I Edvard Egebergs tilfælde gav det sig udslag i et omfattende forfatterskab. I begyndelsen skrev han små historier. Senere blev han en kendt romanforfatter, og han endte som historiker med sit store værk om Silkeborg Slot. Lene gav os eksempler på forfatterskabet. Første del af foredraget blev afsluttet med en lille novelle, der beskrev, hvorledes to søskende prøvede at skjule deres mors afhængighed af alkohol for omgivelserne, en historie, der ikke har mistet sin aktualitet i dag, og som viste forfatterens sociale engagement.

Afsluttende gennemgik Lene den (lokal)historiske roman "Landsbykongen" med undertitlen: Et tidsbillede fra 1660'erne. Romanen har et spændende forløb, og kan ifølge den, der skriver dette indlæg, sagtens læses i dag. Men som Lene flere gange understregede, så er det ikke de mere end 30 titler, som Edvard Egeberg udgav, der bliver stående, men hans sidste store værk om Silkeborg Slot, som han skrev i 1925 på foranledning af Silkeborg kommune, der fejrede 25-års købstadsjubilæum.

Familien Egeberg, der bestod af hans kone, Maren og de fem børn Niels, Erik, tvillingepigerne "Pip" og Louise samt Holger boede i Silkeborg i det hus, Egeberg lod bygge på Hostrupsgade, "Søhuset", som endnu eksisterer. I 1901 dør Maren af lungebetændelse, og Egeberg er alene med de fem børn. Egeberg har allerede tidligt vist interesse for Svejbæk og har købt en parcel derude. I 1903 flytter familien ind på Rytterholt, som hans bror Sigurd har bygget. I 1906 er Villa Ekko, også bygget af Sigurd, færdig og her på den senere Edv. Egebergs Vej bor han til sin død i 1938, 83 år gammel.

Lene tegnede et billede af en mand med mange talenter, som udmøntede sig på mange måder. Udover at være forfatter var Egeberg også en dygtig musiker, der var organist, spillede i strygekvartetter og var korleder. Han engagerede sig også i foreningslivet og var bl.a. formand for afholdsforeningen. Han drev en omfattende foredragsvirksomhed og arbejdede som journalist og redaktør ved forskellige aviser og ugeblade.

Foreningen takker Lene for den gode aften

Hvis man vil læse mere om Egeberg, kan man ved hjælp af hjemmesidens søgefunktion finde frem til artiklerne om ham og hans familie..


Opdateret 11.11.2009