Aktiviteter i 2009

Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening
Sindbjerg Mosevej 26
8600 Silkeborg
Tlf. 86 84 61 71
E-mail: lokalhistorie@sejs-silkeborg.dk
CVR/SE-nummer: 27 04 98 77

Nyhedsbrev januar 2009

2008 vil huskes for at være året, hvor motorvejen gennem Nordskoven og Silkeborg fandt sin endelige placering efter statsministerens ønske, det gamle udflugtssted Ludvigslyst sang sin svanesang, og en global finanskrise gjorde sit indtog.

Det kunne der sagtens spindes en ende over, men det venter vi med til formandsberetningen på årets generalforsamling. Vi har i bestyrelsen dog besluttet, at forårets arrangementer skal tilegnes (mindet om) Ludvigslyst.

Mandag den 26. januar kl. 19 i Sejs-Svejbæk kirke: Ludvigslyst  og   Generalforsamling.
Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen, Silkeborg Museum, der har været involveret i såvel opbygning som afvikling af den sidste fase i Ludvigslysts lange historie - Hotel- og Restaurantmuseet - vil fortælle om den sidste tid. Derefter vil der blive vist billeder, og stedets historie og betydning vil blive ridset op af Bente Rytter. Efter kaffen vil der blive afholdt generalforsamling (se nedenfor).

Torsdag den 19. marts kl. 19 i Sejs-Svejbæk kirke
Hvor gik silkeborgenserne hen, når de gik ud?
Ludvigslyst var gennem mere end 100 år et kendt og elsket udflugtsmål, ikke kun for silkeborgensere. Beliggenheden tæt på Svejbæk station og sejladsen på søerne gjorde stedet nemt tilgængeligt. Dette vil Hanne Arent, tidligere leder af Silkeborg Lokalarkiv, fortælle os om, ligesom hun også vil komme ind på de mange andre muligheder, der var for at tage ud i naturen med madkurv eller tage på udflugt til et spisested og måske få sig en svingom. Foredraget vil blive suppleret med foreningens lille billedkavalkade: Turisternes indtog på Sejs hede.

Kontingent
Girokort er fremsendt til medlemmerne.   Kontingentet er 75 kr. for enkelt person og 125 kr. for familie. Man kan betale på møderne (helst aftalte penge), eller som man plejer at betale girokort. Da sidste møde i foråret finder sted sidst i marts er sidste frist i år sat til 1. april.

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 26. januar 2009
Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning 2008
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg
  Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår ifølge vedtægterne
  1. Formand Bente Rytter
  2. Sekretær Hans Peter Bertelsen
  3. Bestyrelsessuppleant Kai Laursen
  4. Revisor Anni Nyfelt
  5. Revisorsuppleant Bent Pedersen
 8. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 19. januar.

Venlig hilsen fra bestyrelsen

Ida Beck
Hans Peter Bertelsen
Rita Nielsen
Bente Rytter


6.2.2010