Referat af mødet i Sejs-Svejbæk kirke den 26. februar 2008.
   

Da vi gerne ville have vore møder med i den folder, som Lokalhistorisk Arkiv udgiver med lokalhistoriske møder, havde vi allerede i november tilrettelagt indholdet af dette møde. Der skal imidlertid også være plads til det spontane, så da Henning Davidsen på generalforsamlingen i januar spurgte, om vi var interesserede i, at han viste dele af sin store samling af souvenirs fra Himmelbjerget frem på et møde og fortalte om historien bag kioskerne på Himmelbjerget, lagde vi det ind i programmet. Derfor udsendte vi i februar et nyhedsbrev til alle vore medlemmer.

Om det var folderen, nyhedsbrevet, avisens omtale af aftenens indhold eller mund til øre-omtale, der gjorde det, ved vi ikke, men en kendsgerning var det, at salen var fyldt op til sidste stol, og at nogle af de største stykker af den hjemmebagte gulerodskage måtte deles en ekstra gang.

Aftenen begyndte med, at David fortalte om manden med de små arme og Bøgedal med flere, som lagde grunden til traditionen med, at det hørte sig til, at et besøg på Himmelbjerget skulle erindres med køb af en af de souvenirs i træ, som blev fremstillet på egnen. Det kunne være praktisk med en stok, eller måske skulle man have en nøddeknækker med hjem. Her fortalte David, at nøddeknækkerne med dyrefigurer stort set er det eneste, der mangler i hans righoldige samling.


Mads Madsen foran og bagved Simon Pedersen i Bertelsens Trædrejeri, Hattenæs ca. 1948

Børge Egeberg Madsen supplerede med at fortælle om familien i Hattenæs og deres drejerværksted, hvor hans far arbejdede i næsten 40 år. Her tog man hvert år på firmaudflugt med de ansatte og deres familier, og mærkværdigvis havde Hans Bertelsen altid sørget for, at turen blev lagt forbi potentielle kunder. I 1935 var man på tur til den nye Lillebæltsbro, og her var sandelig også nogle kiosker, der solgte souvenirs.


"Jydsk Hede med Himmelbjerget i Baggrunden"  af Anton Edvard Kieldrup,  ca. 1851

Aftenens næste punkt - visning af billeder fra midt Sejs - sluttede med et gammelt maleri fra heden. Det er malt af Anton Edvard Kieldrup (1826-63) og formodentlig identisk med et maleri af ham med titlen "Jysk Hede med Himmelbjerget i Baggrunden", udstillet på Charlottenborg i 1851. Billedet er i privateje.

Kaffepausen var på forhånd annonceret til at vare en halv time, så der blev tid til at se Davids samling og få en snak med ham om den. Derefter gik vi i gang med husmandsfilmen "Når man løfter i flok",   som får sin egen omtale  her. Alt i alt en tæt, men vellykket aften, der resulterede i både rosende ord og en øgning af foreningens medlemstal på 5%.

Bente Rytter