Nyt fra foreningen februar 2007
   
Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening Sindbjerg Mosevej 26 8600 Silkeborg Tlf. 86 84 61 71 Bank: BG-Bank (Danske Bank)konto 9479 4519 047063
Nyt fra foreningen februar 2007 Vi har planlagt følgende arrangementer i første halvår 2007: Generalforsamling og fortælleaften tirsdag den 6. marts kl. 19 i Sejs-Svejbæk kirke Årets generalforsamling vil blive gennemført i henhold til vedtægterne (se særskilt indkaldelse). Lissi Fahnøe f. Henriksen vil fortælle om familien Henriksen, der var blandt de første bosættere på heden og om sin opvækst i Sejs. Bente Rytter vil give et eksempel på, hvad en henvendelse til foreningen kan resultere i og vise nye billeder, der er kommet i foreningens besiddelse i løbet af 2006. Fortælleaften torsdag den 12. april kl. 19 i Sejs-Svejbæk kirke Sørine Jensen f. Bertelsen vil med hjælp fra familiealbummet fortælle om sin barndom og ungdom på Bjørnholt og i Sejs. Bliver der tid til overs håber vi at kunne vise filmen om Laurs Fisker i stort format på lærredet. Desuden vil foreningen i sommerens løb deltage i Borgerforeningens torvedag med en bod. Datoen er endnu ikke fastlagt, men vi vil gerne have hjælp fra medlemmer. Nærmere herom på møderne. Søndag den 3. juni er der byvandring i Alderslyst med arkivleder Lis Thavlov, Lokalhistorisk Arkiv. Se nærmere i Ekstraposten. Kontingent: Så er det tid for kontingentbetaling. Girokort er vedlagt. 75 kr. for enkelt person og 125 kr. for familie. Man kan betale på møderne (helst aftalte penge) eller som man ellers plejer at betale girokort. Sidste frist er 15. april. Generalforsamling Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Sejs-Svejbæk kirke den 6. marts. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 2006 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår ifølge vedtægterne: 1.Formand Bente Rytter 2.Sekretær Hans Peter Bertelsen 3.Bestyrelsessuppleant Kai Laursen 4.Revisor Anni Nyfeldt 5.Revisorsuppleant Bent Pedersen Alle modtager genvalg. 8. Eventuelt Der gøres opmærksom, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 27. februar. Venlig hilsen fra bestyrelsen