Et samfund i stadig forandring. Onsdag den 10. oktober kl. 19 i Sejs-Svejbæk Kirke

Foreningens formand Bente Rytter holdt et godt forberedt og interessant foredrag om udviklingen i bebyggelsen fra de tidligste huse til nutiden med særlig vægt på Sejs.

Foredraget blev underbygget med mange fotos og kortudsnit fra forskellige tider, så man fik et rigtig godt indtryk af udviklingen fra tom hede til moderne parcelhusområde.

Foreningen er efterhånden i besiddelse af mange billeder af huse og mennesker, og flittige medlemmer sørger for, at der også i dag tages billeder. Vi appellerer nemlig til vore medlemmer ikke at glemme nutiden, som også bliver historie, og vi modtager gerne både nye og gamle billeder, som kan indgå i vores billedarkiv. Vi er i besiddelse af moderne materiel, så vi kan scanne og kopiere, således at man kan beholde billederne i familien og albummet. Som tak for hjælpen vil man få en CD med de scannede billeder.

Der var flere gode dialoger med publikum herunder småhistorier, som dukkede op inspireret af billederne.


Øksen er 45 mm bred på forkanten, 80 mm lang, 25 mm bred i nakken og 15 mm tyk på tykkeste sted.

Vi fik i den forbindelse af Børge Madsen oplyst, at den hidtil ældste indbygger i Sejs har boet på Julsøvej nr. 7, hvor han for 4500 år siden har efterladt et af sine redskaber - en lille fin stenøkse (drengeøkse), som for 30 år siden blev fundet i havejorden på stedet, der ligger tæt ved Valdemars vig og passer fint med placeringen en stenalderboplads.

I pausen serveredes kaffe med to slags kage for den beskedne sum af 10,- kr. pr. person.

Bente Rytter sluttede med en tak til alle de mennesker, nulevende som afdøde, der har bidraget med billeder, fortællinger og anden indsats, som nu er med til at holde lokalhistorien ved lige.

43 medlemmer var mødt op og fik en god aften ud af det. Billedmaterialet vil senere blive tilgængeligt her på hjemmesiden.


Siden oprettet den 11. oktober 2007