Aktiviteter efterår-vinter 2007

Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening
Sindbjerg Mosevej 26
Tlf. 86 84 61 71
E-mail: lokalhistorie@sejs-silkeborg.dk
Hjemmeside: www.sejs-silkeborg.dk

Nyt fra foreningen september 2007

Vi har planlagt følgende arrangementer i andet halvår:

Et samfund i stadig forandring. Onsdag den 10. oktober kl. 19 i Sejs-Svejbæk Kirke
Denne aften vil vi i billeder og ord vise nogle af de forandringer, der i 1900-tallet og frem til i dag er sket i specielt Sejs, men også Svejbæk, Hattenæs og Nyløkke vil blive inddraget. Foreningen er efterhånden i besiddelse af mange billeder af huse og mennesker, og flittige medlemmer sørger for, at der også i dag tages billeder. Vi appellerer nemlig til vore medlemmer ikke at glemme nutiden, som også bliver historie, og vi modtager gerne både nye og gamle billeder, som kan indgå i vores billedarkiv. Vi er i besiddelse af moderne materiel, så vi kan scanne og kopiere, således at man kan beholde billederne i familien og albummet. Som tak for hjælpen vil man få en CD med de scannede billeder. Vi håber som sædvanlig også, at deltagerne i mødet vil bidrage med historier og oplysninger. Kaffe/te og kage 10 kr.

Sognehistorier fra Silkeborg. Mandag den 5. november kl. 19.30 på Silkeborg Museum
Silkeborg Museum på Hovedgården, Lokalhistorisk Arkiv og de lokalhistoriske foreninger i gamle Silkeborg kommune har haft en tradition med en sogneaften om lokalhistorien i de mange sogne. Vi har deltaget i disse aftener siden foreningens start og således også i år. Ud over sognehistorierne vil der blive set på cyklens historiske opdukken og den tidlige kvindebevægelse i kommunen. I pausen kan købes kaffe/te mm. i caféen.

Besøg på Lokalhistorisk Arkiv. Tirsdag den 20. november kl. 19 på Silkeborg Bibliotek
Arkivleder Lis Thavlov vil denne aften fortælle os om arkivet, vise os eksempler på, hvad man kan finde på arkivet og give os en rundvisning. Vi har før haft et sådant arrangement, men har siden fået mange flere medlemmer og også en del forespørgsler om at gentage det. Desværre er pladsen på arkivet begrænset, så vi må bede interesserede tilmelde sig enten telefonisk på ovenstående nummer (indtal evt. navn og antal på telefonsvarer) eller på ovenstående mailadresse. Der bliver serveret kaffe/te og kage. Transport kan koordineres. Man går ind gennem bibliotekets hovedindgang. Kommer man senere end kl. 19 er der indgang fra Bindslevs Plads.

Syn for Sogn 2007
På grund af mødernes placering vil det i år ikke være muligt at købe 2007-udgaven på et af vore møder før jul. I stedet vil man få muligheden på vort første møde i 2008.

Byvandring i Sydbyen. Søndag den 30. september kl. 14 fra Silkeborg Station.
Efterårets traditionelle byvandring går til Silkeborg syd for jernbanen. Keld Dalsgaard Larsen er turleder. Arrangementet er gratis.

Venlig hilsen fra bestyrelsen
Ida Beck, Rita Nielsen, H.P. Bertelsen, Kai Laursen og Bente Rytter