Nyt fra foreningen i september 2006

Vi har planlagt følgende arrangementer i efteråret.  De finder af forskellige årsager alle
sted i november måned: Sogneaften på Silkeborg Museum mandag den 6. november kl. 19.30 Silkeborg Museum, Lokalhistorisk Arkiv og de lokalhistoriske foreninger holder atter engang
sogneaften med historier fra land og by. SSLF vil bidrage med en rigtig sørgelig historie
om en familie på Sejs hede i 1800-tallet. Gratis adgang for medlemmer. Det er muligt at købe
kaffe/te/kage og andre drikkevarer i caféen.
Mødeledere er museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen og arkivleder Lis Thavlov. Fortælle- og inspirationsaften tirsdag den 14. november kl. 19 i Sejs-Svejbæk kirke.
Længst mod øst i Svejbæk ligger Kalsholt. Ida Beck, som har boet på Kalsholt siden 1948 vil
fortælle om Kalsholt og om sin families tilknytning til området, idet Ida Becks svigerfar
byggede hus der så tidligt som i 1912. Fortællingen vil blive understøttet af billeder.
Hvis tiden tillader det, vil Bente Rytter på opfordring fortælle om navngivning i familierne
i 1700- og 1800-tallet illustreret med eksempler fra vort område. Kendskab til disse mere
eller mindre uskrevne regler kan være en stor hjælp, hvis man ønsker at vide mere om sin slægt.
Der er som sædvanlig til møderne kaffe/te og kage til en tier. Hvis du er træt af plastickopper,
er du velkommen til at medbringe din yndlingskop. Jul i gamle dage
ved Keld Dalsgaard Larsen og foreningens medlemmer tirsdag den 28. november kl. 19 i
Sejs-Svejbæk kirke. "Jul i gamle dage" er aftenens hovedemne. Vi har formået at få museums-
inspektør Keld Dalsgaard Larsen fra Silkeborg Museum til at komme og causere over emnet. Foreningens formand fortæller: Sidste år havde vort barnebarns klasselærer fået en rigtig
god idé. Børnene skulle bede en af deres bedsteforældre eller oldeforældre skrive en lille
historie om en oplevelse i forbindelse med deres barndoms jul. Så ville hun hver dag læse
en af disse historier.
Min svigermor på 94 fortalte om dengang, da hun som 6-årig boede hos
sine bedsteforældre på en gård på Holmsland og hendes gode venner, gæssene, som hun havde talt
med hver dag, siden de var små, skulle slagtes og hvordan hun reagerede, da ingen af de voksne
forstod hendes følelser. Jeg fortalte om julen 1943 på Sindbjerg, hvor jeg fik et par vanter,
som min oldemor, Bettesine, havde kartet og spundet ulden til samt strikket. Det helt speci-
elle var, at ulden kom fra min bedstefars jagthund, den tyske ruhår Bella, min gode lege-
kammerat. Disse her kort fortalte beretninger kunne måske inspirere nogle af deltagerne i mødet til på
tilsvarende vis at fortælle en lille historie fra barndommens juletid. Det er ikke noget krav,
at fortællingen er fra lokalområdet! Hold dig ikke beskedent tilbage. Hvis der bliver tid kan det være, at bestyrelsen har noget i baghånden. Vi vil dog under alle
omstændigheder sælge årets eksemplar af "Syn for Sogn", hvor der vil være en, måske to
historier fra vort område. Byhistorisk vandring søndag den 8. oktober kl. 14 fra Slotsholmen Byvandringen har fokus på Silkeborg slot, papirfabrikken og Århusbakken. Venlig hilsen
Bestyrelsen