Aktiviteter i 2006

Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening
Sindbjerg Mosevej 26
8600 Silkeborg
Tlf. 86 84 61 71
E-mail: lokalhistorie@sejs-silkeborg.dk
Hjemmeside: www.sejs-silkeborg.dk eller www.sejs-svejbæk-lokalhistorie.dk
CVR/SE-nummer: 27 04 98 77
Bank: BG-Bank, Sejs. Konto 9479 4519 047063

Nyt fra foreningen i januar 2006

Højskoleeftermiddag i Sejs-Svejbæk kirke torsdag den 12. januar kl. 14.15

Da emnet denne eftermiddag er af lokalhistorisk interesse, tillader vi os at gøre vore medlemmer opmærksomme på, at museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen her vil fortælle om "Sagn og historier fra Silkeborg". Foredraget beskrives således i Kirkebladet: Fortællinger fra egnen om den mørke skov, kloge mænd, bjergfolk, krumbøjede hekse, gemene tyveknægte, gengangeri, hovedløse heste, spøgelser, elverpiger og andet tøjeri. Almuetidens noget særegne kriminalvæsen vil også indgå i foredraget. Der er lagt op til et foredrag, hvor virkelighed og den pure fantasi blandes sammen til forhåbentlig almindelig munterhed og eftertanke.

Vi har planlagt følgende arrangementer i første halvdel af 2006:

Vi mødes på Papirmuseet i Silkeborg mandag den 6. februar kl. 19 (entré)

Da Papirfabrikkens grundlæggelse har haft stor betydning for befolkningen af Sejs hede i 1800-tallet, vil årets "ud af huset"-arrangement blive et besøg på Papirmuseet. Vi vil blive vist rundt af museets leder, Bent Schmidt, der har en utrolig viden om papirets verden i almindelighed og Papirfabrikken i særdeleshed, og er i stand til at formidle denne viden til publikum på formidabel vis. Vi vil få lejlighed til at se papiret blive til, da det er et arbejdende museum.
Foreningen betaler for rundvisningen, og der en entré på 20 kr. Hvis det kniber med transporten, kan man ringe på ovenstående telefonnummer, så vil vi prøve at koordinere.

Generalforsamling og foredrag i Sejs-Svejbæk kirke onsdag den 1. marts kl. 19

Lisbet Jørgensen, bestyrelsesmedlem i foreningen, vil ved hjælp af billeder fortælle om huse og mennesker i Svejbæk. Lisbet har i mange år arbejdet med Svejbæks historie, og hendes fortælling vil udbygge den viden om Svejbæk, som vi allerede har fået bibragt i brødrene Strunges foredrag. Før eller efter foredraget vil vi gennemføre årets generalforsamling. Se indkaldelse på bagsiden af dette brev. Kaffe/te og kage 10 kr.

Fortælle- og inspirationsaften i Sejs-Svejbæk kirke tirsdag den 28. marts kl. 19

Vi vil afslutte sæsonen med en aften med blandet indhold. Træskofremstilling har været en stor del af livsgrundlaget på heden. Et af vore medlemmer vil fortælle om de forskellige former for træsko og vise sin samling frem.
Hans Ilum Petersen, læreren fra Mollerup, der skrev bogen: Blade af Linaa Sogns Historie, beskæftiger sig mildest talt ikke meget med Sejs hede, men der er et billede fra heden af Hans Kaspar. "Nede under bankerne Sindbjerg og Stoubjerg lå for nogle år tilbage et gammelt faldefærdigt hus, hvori boede en familie, vist af taterslægt, Hans Kaspar, sammen med sin moder". Disse ord har sammen med nogle postkort i foreningens besiddelse inspireret formanden til at gå i gang med en undersøgelse af, hvem Hans Kaspar var. Det har medført en spændende rejse i Linå sogns kirkebøger, og resultatet vil blive fremlagt på mødet.
Desuden vil vi vise nogle flere billeder fra området.

Man kan allerede nu sætte kryds i kalenderen, hvis man har lyst til at vide mere om Silkeborg, idet Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg Museum arrangerer

Byvandring i Silkeborg onsdag den 26. april Se nærmere beskrivelse i Ekstraposten onsdag den 19. april.

Kontingent. Kontingentet for 2006 er ifølge generalforsamlingsbeslutning 75 kr. pr. medlem, dog 125 kr. for familie. Der vil blive udsendt indbetalingskort før generalforsamlingen.

Generalforsamling 2006

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen i

Sejs-Svejbæk kirke den 1. marts

Der gøres opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, hvilket vil sige senest 21. februar.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
Bente Rytter, formand. (8684 6171), H. P. Bertelsen, sekretær (8684 6350)
Rita Nielsen, kasserer (8684 6546), Lisbet Jørgensen, (8684 5265)