Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening - aktiviteter 2005

Vi har planlagt følgende arrangementer i februar, marts og april 2005:

Fortælle- og inspirationsaften torsdag den 10. februar kl. 19 i Sejs-Svejbæk kirke.

Børge Pedersen bor i Silkeborg, men er kommet regelmæssigt til Sejs i 75 år. Han vil fortælle om sine oplevelser herude, blandt andet om besøg i den zoologiske have, og om hvordan det var at være barn dengang i 30’erne. Skulle der i salen sidde en og anden, som har lyst til at supplere med en lille historie, er man velkommen.

Andet punkt på dagsordenen vil være en opfølgning på nogle af de billeder, vi så på vort sidste møde, samt fremvisning af nyindkomne billeder, kendte og ukendte.

Foreningen har som bekendt en hjemmeside. Nu har vi mulighed for at se den ved hjælp af vores videoprojektor. Gennemgangen af den med de sidste nyheder vil være sidste punkt.

Som sædvanlig er der kaffe/te og kage til en tier.

Foredrag og generalforsamling tirsdag den 8. marts kl. 19 i Sejs-Svejbæk kirke

Vagn Lihn Kristensen, der er formand for Balle Lokalhistoriske Forening, har rødder i det gamle Sejs og vil fortælle os om sit arbejde med især at udrede Stengårdens historie, men han vil også bevæge sig længere østpå i sognet.

Efter Vagn Lihns foredrag, vil vi, når kaffen så småt har bundfældet sig, gennemføre årets generalforsamling. Formand, sekretær, suppleanten, en revisor og revisorsuppleanten er på valg, men det behøver ikke at afholde nogen fra at dukke op, da ingen af dem har noget imod at tage en periode mere. Man selvfølgelig alligevel velkommen til at foreslå andre kandidater.

Kend din egn. Historisk vandretur i Nordskoven lørdag den 30. april kl. 14.30 fra den store parkeringsplads ved "De små fisk".

Denne tur vil omfatte den østligste del af Nordskoven. Den er godt 3 km lang, og vil være tilrettelagt således, at den ikke indeholder bratte stigninger. Undervejs vil der på udvalgte steder blive underholdt med historiske kendsgerninger og sagn og myter. Som det også er gældende for vore andre arrangementer, er man velkommen til at invitere gæster med. Der er ikke tilmelding. Man møder blot op.

Byvandring i Silkeborg onsdag den 13. april kl. 19 fra Silkeborg Museum.

Lokalhistorisk Arkiv arrangerer i samarbejde med Silkeborg Museum en byvandring i midtbyen med arkivleder Hanne Arent. Mødested Silkeborg Museum, Hovedgården.

Træskofabrikken.

I Midtjyllands Avis kunne man for nylig læse følgende: "Teknisk Afdeling har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive den gamle træskofabrik Julsøvej 201. Bygningen er i henhold til Kommuneatlas bevaringsværdig. Silkeborg Kommune kan i henhold til lov om Bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer nedlægge forbud mod nedrivning."

For os er der ingen tvivl overhovedet om, at træskofabrikken ikke skal rives ned. Hvis det sker, vil man fjerne et kulturhistorisk minde, som for vores område har den samme betydning som papirfabrikken har for Silkeborg. Træskofabrikken er desuden en statelig bygning, der fortæller eftertiden om det håndværk og senere den industri, der udgjorde grundlaget for udviklingen af vort område. Desuden er træskofabrikken en af de få historiske bygninger i Sejs-Svejbæk, der ikke enten er fjernet eller ombygget til ukendelighed.

Derfor og af flere andre grunde har bestyrelsen vedtaget at gøre indsigelse mod nedrivning, hvilket skal ske inden 7. februar.

Kontingent. Nærmere oplysninger om kontingentbetaling for 2005, vil fremkomme i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til den ordinære årlige generalforsamling i foreningen i

Sejs-Svejbæk kirke den 8. marts

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning om det forløbne år
3.  Fremlæggelse af revideret regnskab
4.  Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år
5.  Behandling af indkomne forslag (se tidsfrist nedenunder)
6.  Fastsættelse af kontingent
7.  Valg
     Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår ifølge vedtægterne
1. Formand Bente Rytter (modtager genvalg)
2. Sekretær Hans Peter Bertelsen (modtager genvalg)
3. Bestyrelsessuppleant Kai Laursen (modtager genvalg)
4. Revisor Mona Bæk Laursen (modtager genvalg)
5. Revisorsuppleant Bent Pedersen (modtager genvalg)
8.  Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, hvilket i år vil sige senest tirsdag den 1. marts.

Venlig hilsen
Bestyrelsen