Besøget på Kirsebærgården var en kæmpesucces.
Vores lokalhistoriske fællesarrangement med Ældre Idræt 60+ på Kirsebærgården, torsdag den 15.06.2017, kl. 14-16 var en kæmpesucces.

Tilstrømningen af interesserede var meget stor, så der blev hentet stole fra de andre bygninger. Ja, det var endda ikke nok, så flere var stående.

Formand Kai indledte med at fortælle om etableringen af vores lokalhistoriske arkiv, i kælderen under kirken, samt at vi desuden gerne modtager arkivmateriale, som vi nu har mulighed for at opbevare i låste arkivskabe.

Kai har allerede modtaget avisudklip, postkort, fotos samt 1 maleri. Materialet er til brug for etablering af påtænkte arbejdsgrupper, som der også er interesse for at være med i.

Kai måtte herefter dele besøgende op i én fotogruppe og én kaffegruppe, så der var plads til at se de ca. 650 foto, og mulighed for at spørge Carl om, hvordan "vores vej", "vores grund", og hele vores område så ud i tidernes morgen. Snakken gik på kryds og tværs, og imens arbejdede kaffemaskinen på højtryk. Vores indkøb til kaffe "gik til og slog til", som man siger.

Da bestyrelsen sagde farvel til Carl kl. 16.45, trådte gæst nr. 100 ind ad døren. Efter et par timers forløb lukkede Carl udstillingen, og optællingen viste herefter et besøgstal på alt i alt 103 personer.


Opdateret d. 16.6.2017